Ngày này năm xưa: Galileo Galilei phát hiện 4 vệ tinh của Sao Mộc

Ngày 7 tháng 1 năm 1610, Galileo Galilei đã viết một lá thư nhắc tới các vệ tinh của Sao Mộc và đây là lần đầu tiên chúng được nói tới.

Galileo đang giải thích về Mặt Trăng và các vệ tinh của Sao Mộc cho hai vị hồng y. Giáo hội Công Giáo lúc bấy giờ vì những điều này đã cho rằng Galileo dị giáo, đi ngược với niềm tin về Trái Đất là trung tâm của vũ trụ. Sau đó ông bị quản thúc tại nhà đến hết đời. Họa sĩ: Jean-Leon Huens.
Continue reading “Ngày này năm xưa: Galileo Galilei phát hiện 4 vệ tinh của Sao Mộc”

Ngày này năm xưa: Sao Diêm Vương chính thức có tên gọi

Ngày 1 tháng 5 năm 1930, cô bé Venetia Burney 11 tuổi sống ở Oxford, Anh Quốc nhận được £5 để đặt tên cho Sao Diêm Vương, hành tinh mới nhất và nằm xa nhất ở ngoài cùng của Hệ Mặt Trời vào lúc bấy giờ.

Đĩa hành tinh của Sao Diêm Vương trong màu sắc gần đúng được chụp bởi tàu vũ trụ New Horizons của NASA khi bay qua hành tinh lùn này vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Hình ảnh: NASA.
Đĩa hành tinh của Sao Diêm Vương trong màu sắc gần đúng được chụp bởi tàu vũ trụ New Horizons của NASA khi bay qua hành tinh lùn này vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Hình ảnh: NASA.
Continue reading “Ngày này năm xưa: Sao Diêm Vương chính thức có tên gọi”