Người Anh đầu tiên bay vào vũ trụ: ‘Người ngoài hành tinh có thể đang ở Trái Đất’

Phi hành gia Helen Sharman là người Anh đầu tiên bay vào vũ trụ, chia sẻ niềm tin của mình với nền văn minh ngoài địa cầu.

Phi hành gia Helen Sharman tại Bảo tàng Khoa học Luân Đôn hôm 18/05/2016, bà đứng bên cạnh bộ quần áo bảo hộ không gian của chính bà từng mặc trong chuyến bay năm 1991. Ảnh: Steve Parsons/AP.
Continue reading “Người Anh đầu tiên bay vào vũ trụ: ‘Người ngoài hành tinh có thể đang ở Trái Đất’”