Ngày này năm xưa: Galileo Galilei phát hiện 4 vệ tinh của Sao Mộc

Ngày 7 tháng 1 năm 1610, Galileo Galilei đã viết một lá thư nhắc tới các vệ tinh của Sao Mộc và đây là lần đầu tiên chúng được nói tới.

Galileo đang giải thích về Mặt Trăng và các vệ tinh của Sao Mộc cho hai vị hồng y. Giáo hội Công Giáo lúc bấy giờ vì những điều này đã cho rằng Galileo dị giáo, đi ngược với niềm tin về Trái Đất là trung tâm của vũ trụ. Sau đó ông bị quản thúc tại nhà đến hết đời. Họa sĩ: Jean-Leon Huens.
Continue reading “Ngày này năm xưa: Galileo Galilei phát hiện 4 vệ tinh của Sao Mộc”