Ngày này năm xưa: Sao Diêm Vương chính thức có tên gọi

Ngày 1 tháng 5 năm 1930, cô bé Venetia Burney 11 tuổi sống ở Oxford, Anh Quốc nhận được £5 để đặt tên cho Sao Diêm Vương, hành tinh mới nhất và nằm xa nhất ở ngoài cùng của Hệ Mặt Trời vào lúc bấy giờ.

Đĩa hành tinh của Sao Diêm Vương trong màu sắc gần đúng được chụp bởi tàu vũ trụ New Horizons của NASA khi bay qua hành tinh lùn này vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Hình ảnh: NASA.
Đĩa hành tinh của Sao Diêm Vương trong màu sắc gần đúng được chụp bởi tàu vũ trụ New Horizons của NASA khi bay qua hành tinh lùn này vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Hình ảnh: NASA.
Continue reading “Ngày này năm xưa: Sao Diêm Vương chính thức có tên gọi”